perchè heva

Vision

Conştientizarea faptului că experienţa şi cunoaşterea sunt bazele unui viitor în care bunăstarea unui popor este produsul dezvoltării durabile a teritoriului său, şi că viziunea pe care o are Heva fata de propria afacere este următoarea:

  • să devină polul de excelenţă în dezvoltarea cunoştinţelor individuale şi organizatorice.
  • să-şi desfăşoare activitatea într-o optică internaţională, înnodând colaborări şi schimburi de experienţă cu asociaţii, universităţi, entităţi de cercetare şi companii.
  • să fie un centru de schimb de idei şi dezbateri pe teme de management consulting, formare, dezvoltare locală şi a resurselor umane.
  • să ajute comunitatea economică şi antreprenorială locală să dobândească cultura de Project Management, ca filozofie organizatorică, comportamentală şi medotologie gestională.