perchè heva

Servicii

Consultanţa de Conducere este o unitate alcătuită din profesionişti externi organizaţiei, care are ca scop îndrumarea Conducerii către dezvoltarea diferitelor competenţe din cadrul unei firme şi prevenirea sau soluţionare problemelor legate de aspecte strategice, de gestiune şi operative.
Metodologia de intervenţie îmbină modelele standardizate cu caracteristicile specifice ale organizaţiei: nu există soluţii prestabilite, fiecare firmă are nevoie de o intervenţie pe măsură!
Paşii intervenţiei:
1. Analiza:
Se ascultă clientul, se aprofundează situaţia, se înţeleg nevoile specifice, se stabileşte de comun acord cu clientul obiectivul de îndeplinit şi populaţia target de implicat.
2. Proiectarea:
Construirea unor modalităţi de intervenţie pe măsură, astfel încât să fie agreate de client şi adaptate specificităţii situaţiei.
3. Implementarea:
Fondarea intervenţiei pe baza normelor cadrului disciplinar de referinţă.
4. Monitorizarea:
Controlul constant al procesului, acumularea şi împărţirea de feedback-uri.
5. Evaluarea:
Verificarea rezultatelor intermediare şi finale.
6. Follow up:
Implementarea unor acţiuni care să poată consolida procesul de învăţare individual şi al organizaţiei.